Demcon Press Release 2020

PERSBERICHT

Enschede, juli 2020

Demcon investeert in vaginale MedRing van LiGalli

Effectievere medicijntoediening en betere diagnostiek voor vrouwen

Incontinentie is een uiterst vervelende aandoening waarvoor medicijnen in de vorm van pillen veel bijwerkingen geven. LiGalli heeft een unieke vaginale ring ontwikkeld die gecontroleerd een medicijn tegen incontinentie in vloeibare vorm afgeeft, de vrouw ondervindt daardoor minder bijwerkingen. De MedRing van LiGalli maakt effectievere medicijntoediening en betere diagnostiek mogelijk en wordt bestuurd via een smartphone-app. Hiermee kan incontinentie doelgericht worden behandeld, waardoor vrouwen geen belemmeringen meer hoeven te ervaren bij hun maatschappelijke activiteiten. Technologie-ontwikkelaar en -producent Demcon heeft in opdracht van LiGalli inmiddels de uitontwikkeling en eerste productie van de MedRing afgerond. De partners werken nu samen aan nieuwe uitvoeringen van de MedRing, voor de afgifte van andere medicijnen en ook voor diagnostiek. Deze week heeft LiGalli een investeringsronde afgesloten voor financiering van de marktintroductie van de eerste MedRing en de ontwikkeling van volgende versies. Daarbij hebben LiGalli en Demcon hun samenwerking geïntensiveerd doordat Demcon ook als nieuwe aandeelhouder aan boord is gekomen. “Wij willen samen een Nederlands bedrijf bouwen”, zegt LiGalli-CEO Willem de Laat, “en zorgen dat de voordelen van onze ring voor zoveel mogelijk vrouwen beschikbaar komen.”

Maar liefst één op de zes vrouwen heeft last van een overactieve blaas. Er zijn wel medicijnen beschikbaar, in de vorm van pillen, maar die geven veel bijwerkingen. Gevolg is dat incontinentie voor veel vrouwen een uiterst vervelende aandoening is die hen belemmert in hun dagelijkse leven en bij maatschappelijke activiteiten. Een ring die het medicijn oxybutynine in vloeibare vorm afgeeft in de vagina biedt daarvoor een oplossing. Dat medicijn geeft naar verwachting een veel beter resultaat, met minder bijwerkingen. De vaginawand is vanwege een goede doorbloeding de ideale locatie voor een effectieve opname van medicijnen. Er zijn al veel soorten vaginale ringen bekend, maar die verzorgen alleen de continue afgifte van een vaste dosis medicijn. LiGalli heeft nu een unieke vaginale ring ontwikkeld voor gecontroleerde afgifte, diagnostiek en communicatie. De vrouw brengt eenvoudig zelf de ring in de vagina, bedient de ring met een smartphone-app en haalt hem er zelf ook weer uit.

Tweede generatie vaginale ring

LiGalli is opgericht door Willem de Laat, opgeleid als gynaecoloog en voormalig chief medical officer van Organon. Bij Organon was hij verantwoordelijk voor de introductie van de eerste vaginale ring, de NuvaRing voor de afgifte van anticonceptiemiddel. Nu staat hij aan de wieg van de tweede generatie vaginale ring. “Voor zover wij kunnen nagaan is onze MedRing de eerste en enige die wordt bestuurd vanuit een app en data kan verzamelen ten behoeve van diagnostiek. Daarop hebben wij patent verkregen. Het menselijk lichaam kan niet alleen medicijnen opnemen, het zendt ook continu veel data uit over de eigen conditie. Onze ring is voorzien van een temperatuursensor waarmee gemeten kan worden of het medicijn werkelijk is afgegeven. Bij die objectieve informatie hebben artsen veel belang, want tot nu moesten ze afgaan op de bevestiging van de patiënt. In de toekomst gaan we met specifieke sensoren bijvoorbeeld ook glucose- of hormoonspiegels meten. Naast fysiologische data kunnen we therapeutische data verzamelen, zodat de afgifte van medicijn kan worden aangepast aan de gemeten waarden. Zo kan de arts met hulp van de app de behandeling afstemmen op de individuele patiënt.”

Ontwikkelpartner en investeerder

Voor de uitontwikkeling van de MedRing tot een medisch product ging LiGalli op zoek naar een ontwikkelpartner. “We hebben over de hele wereld gezocht naar een ingenieursbureau dat goed is in twee dingen: medische productontwikkeling en miniaturisatie. Zo zijn we uitgekomen bij Demcon. Het was voor hen een heel uitdagende klus om deze ring te bouwen, met de juiste indeling, de juiste materialen, een correcte werking en dat alles in geminiaturiseerde vorm. Zij zijn erin geslaagd om van de ring een prachtig product te maken waarin een pompje, medicijnreservoirtje, elektronica, antenne en batterijtje op de juiste wijze zijn geïntegreerd. Hun mensen zijn ongelooflijk gemotiveerd om de ring tot een succes te maken. In onze meetings zitten we met een bijzonder gezelschap om tafel, van ingenieurs en farmaceuten tot een gynaecoloog, een biochemicus en een patentexpert. Demcon CEO Dennis Schipper is een pur sang ondernemer en echte visionair. Hij denkt met ons mee over de toekomst van het bedrijf en de ring. Er is een klik omdat wij beiden niet gaan voor het snelle gewin maar willen bouwen aan een Nederlands bedrijf. Het mooie is dat Demcon nu zelf ook deelneemt in onze nieuwe investeringsronde. Dat zegt iets over hun vertrouwen.” Deze week heeft LiGalli zes miljoen euro aan nieuwe investeringen opgehaald bij bestaande en nieuwe aandeelhouders, waaronder dus Demcon. Met die kapitaalinjectie financiert LiGalli de marktintroductie van de MedRing voor incontinentie-medicatie en de ontwikkeling van nieuwe MedRing-toepassingen. Daarbij neemt Demcon zowel de hardware als de software voor haar rekening. De werking van de ring is inmiddels aangetoond en de assemblage van de eerste ringen is door Demcon nagenoeg afgerond. Over enkele maanden volgen de eerste testen met de toediening van oxybutynine bij patiënten.

Oplossing voor maatschappelijk probleem

Demcon ontwikkelt technologische oplossingen voor maatschappelijke problemen, verklaart Jemy Pauwels, director investment van Demcon. “Een overactieve blaas raakt wereldwijd ruim 600 miljoen mensen, het merendeel vrouwen, van wie bij zo’n 100 miljoen de aandoening behandeling vergt. Bij ernstige vormen kan het zelfs tot depressie leiden. Belangrijke voordelen van LiGalli’s MedRing ten opzichte van alternatieven zijn de verminderde bijwerkingen en de sociale acceptatie. Een verder pluspunt zijn de mogelijkheden voor monitoring van de patiënt, in de toekomst ook voor andere aandoeningen. Samen met LiGalli gaan we op zoek naar de ‘heilige graal’, de gecontroleerde medicijnafgifte op basis van diagnostische metingen. Aan deze nieuwe behandelmogelijkheden voor vrouwen dragen wij als Demcon graag bij, met engineering, productie en investering. Dat doen wij vol vertrouwen, want het huidige management heeft zijn sporen verdiend en laat zich bijstaan door een brede schil van deskundige adviseurs en raad van commissarissen.”

Over Demcon

Demcon (750 medewerkers) ontwikkelt, produceert en levert technologie en innovatieve producten. De Demcon groep heeft locaties in Best, Enschede, Delft, Groningen, Münster (D) en Singapore. De onderneming is ontstaan vanuit de passie van de oprichters voor het combineren van creativiteit en technische vaardigheden gericht op het oplossen van complexe vraagstukken. Deze vraagstukken zijn van technologische en maatschappelijke aard en hebben veelal direct of indirect invloed op mensen en hun leefwereld. Of het nu gaat om medische oplossingen, systemen die onze veiligheid bewaken of duurzame innovaties voor thema’s als water en energie, Demcon draagt bij – voor huidige en toekomstige generaties. Naast het ontwikkelen van technische oplossingen zet Demcon in op het stimuleren van ondernemerschap en het investeren in talent en onderwijs.

Get in touch

Koninginnegracht 33
2514 AC The Hague
The Netherlands